Αντωνία Μιχαήλ: ∆ιευθύντρια του Γραφείου της ΙΒΜ Κύπρου

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΟΥΝ οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υποδοµές για να µπορεί µια γυναίκα να εξελιχθεί και να ανταποκριθεί στους πολλαπλούς της ρόλους. Εκφράζοντας την πιο πάνω θέση, η Αντωνία Μιχαήλ µοιράζεται µαζί µας τις σκέψεις της µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχαν έντονες στερεοτυπικές αντιλήψεις που επιβάλλονταν από την κοινωνία σχετικά µε τους ρόλους των δύο φύλων. Αυτές οι αντιλήψεις συνετέλεσαν σε µεγάλο βαθµό στον αποκλεισµό των γυναικών από συγκεκριµένους ρόλους ή θέσεις εργασίας στο παρελθόν. Ωστόσο, πιστεύω ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος στον τοµέα αυτό, αφού στις µέρες µας οι γυναίκες κατέχουν πλέον ενεργούς ρόλους σε όλα τα επίπεδα και έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τοµέα επιθυµούν.

 

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Οι γυναίκες σήµερα έχουν καταφέρει να κατακτήσουν σηµαντικούς ρόλους σε διάφορους τοµείς παγκοσµίως. Στην IBM για παράδειγµα –εκεί όπου πολλές εταιρείες χρονολογούν περήφανα τα προγράµµατα θετικής δράσης τους στη δεκαετία του 1970– οι γυναίκες συνεισφέρουν ενεργά στην πρόοδο της τεχνολογίας από τη δεκαετία του 1930. Θεωρώ ότι και στη χώρα µας έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση και αδιαµφισβήτητα θα πρέπει να συνεχιστούν µε την ίδια ένταση, καθώς το απαιτούν πλέον η σύγχρονη πραγµατικότητα και η κοινωνία.

 

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Η γυναίκα σήµερα καλείται να υπηρετήσει πολλαπλούς ρόλους και να αντεπεξέλθει σε αµέτρητες υποχρεώσεις. Είναι πολύ σηµαντικό λοιπόν να αναβαθµιστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υποδοµές ώστε να στηρίξουν την εργαζόµενη γυναίκα στη διεκπεραίωση όλων αυτών των ρόλων που καλείται να επιτελέσει, έτσι ώστε να µπορέσει να ανελιχθεί επαγγελµατικά.

 

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

«Work hard, dream big and never give up»!

Να θέτει υψηλούς στόχους, να αγωνίζεται για να τους κατακτήσει και να µην εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθεια και τη σκληρή δουλειά. Πιστεύω ότι αυτό είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας για συνεχή ανέλιξη και πετυχηµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία.

 

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Θεωρώ ότι στον ιδιωτικό τοµέα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τις εργαζόµενες γυναίκες και ιδιαίτερα όσον αφορά το θέµα της µητρότητας. Σίγουρα η επιδοµατική πολιτική, η άδεια τοκετού και το ωράριο εργασίας είναι κάποια από τα θέµατα που πρέπει να επανεξεταστούν από την πολιτεία, έτσι ώστε οι συνθήκες εργασίας για τις εργαζόµενες γυναίκες στην Κύπρο να είναι ισάξιες µε αυτές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

 

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Παρόλο που θα µπορούσα να επιλέξω µια από τις τόσες πολλές γυναίκες που έχουν ξεχωρίσει για το έργο που έχουν προσφέρει στην τεχνολογία, την πολιτική, τις τέχνες ή την επιστήµη, η πρώτη γυναίκα που µου έρχεται στο µυαλό είναι η µητέρα µου. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές ανώνυµες µάνες οι οποίες είναι άξιες θαυµασµού για όλα όσα έχουν προσφέρει στην οικογένεια και την κοινωνία τους.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ