Οι ασυνείδητες προκαταλήψεις είναι τα εμποδίζουν τις γυναίκες να φτάσουν στην κορυφή

Οι ασυνείδητες προκαταλήψεις είναι τα εμποδίζουν τις γυναίκες να φτάσουν στην κορυφή τονίζει η κ. Κλειώ Παπαδοπούλου.

Της Κλειώς Παπαδοπούλου*

Οι ασυνείδητες προκαταλήψεις που επηρεάζουν τις αποφάσεις µας είναι ένα από τα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή, διαπιστώνει η κ. Κλειώ Παπαδοπούλου.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Πράγµατι, έχει σηµειωθεί πρόοδος στο θέµα της ισότητας τα τελευταία χρόνια στον χώρο εργασίας. Η πρόοδος όµως γίνεται µε αργούς ρυθµούς, καθώς µπορεί να υπάρχει πολυµορφία στον χώρο εργασίας αλλά όχι ένταξη. Παρόλο που όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να εργάζονται, η ένταξή τους δεν είναι η ίδια σε όλους τους χώρους εργασίας. Σύµφωνα µε στοιχεία, η συµµετοχή των γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις και διοικητικά συµβούλια φθίνει αντί να αυξάνεται, για πολλούς λόγους: τα κοινωνικά πρότυπα, τα στερεότυπα, η µη πραγµατική αποδοχή της διαφορετικότητας, το µη ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον και πολλά άλλα.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Οι ασυνείδητες προκαταλήψεις που επηρεάζουν τις αποφάσεις µας όσον αφορά το σε ποια άτοµα θα δώσουµε ευκαιρίες, πώς τα αξιολογούµε και ποια θα προαχθούν είναι ένα από τα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα. Άντρες και γυναίκες, έστω και ίσοι, παραµένουν διαφορετικοί. Είναι φυσικό, σε ένα ανδροκρατούµενο περιβάλλον, οι άντρες να εκτιµούν περισσότερο ηγετικά χαρακτηριστικά που µοιάζουν µε τα δικά τους και να θεωρούν χαρακτηριστικά όπως η συναισθηµατική νοηµοσύνη και η ενσυναίσθηση, που είναι πιο ανεπτυγµένα στις γυναίκες, ως λιγότερα σηµαντικά. Μια γυναίκα που έχει τη µερίδα του λέοντος στη φροντίδα της οικογένειάς της δεν µπορεί να έχει ίσες ευκαιρίες µε έναν άντρα συνάδελφο που η σύζυγός του δεν εργάζεται, εάν δεν της προσφέρεται η στήριξη που µπορεί να χρειάζεται. Άρα χρειάζεται δίκαιη και όχι ίση µεταχείριση. Η στήριξη στο σπίτι από τον σύντροφο είναι κάτι απαραίτητο αλλά όχι πάντα εφικτό. Όλο και περισσότεροι άντρες αποδέχονται και στηρίζουν την καριέρα της συντρόφου τους, αλλά όταν χρειάζεται να γίνουν θυσίες για σκοπούς της οικογένειας, πολύ συχνά εκεί η στήριξη σταµατά και η θυσία στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται από τη γυναίκα.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Να έχει αυτοπεποίθηση και στόχους. Να µην αφήσει κανέναν να την υποχρεώσει να συµβιβάσει τα όνειρά της για να ταιριάζουν µε οποιαδήποτε πρότυπα. Να εκφράζει τις φιλοδοξίες της και να διεκδικεί αυτό που δικαιωµατικά της αξίζει. Να µην προσπαθεί να συµπεριφέρεται σαν άντρας αλλά να είναι ο εαυτός της.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Η Κύπρος κατατάσσεται στην 21η θέση ανάµεσα στα 27 κράτη-µέλη της ΕΕ, σύµφωνα µε το Gender Equality Index για το 2021. Το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικά συµβούλια είναι 11%, µε ρυθµό αύξησης µόλις 1% ετησίως.

Η συνεισφορά της πολιτείας στην επιτάχυνση της αλλαγής κρίνεται επιβεβληµένη, καθώς θα πρέπει να διαµορφωθεί το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο ώστε:

1. Να «υποχρεώσει» τις επιχειρήσεις που θέλουν να διεκδικήσουν δηµόσιες συµβάσεις ή επιχορηγήσεις, να καταθέτουν –στο πλαίσιο της διαδικασίας– στατιστικά στοιχεία σε σχέση µε την ποικιλοµορφία, την ισότητα και την ενσωµάτωση σε επίπεδο πρακτικών και ανθρώπινου δυναµικού εντός της εταιρείας.

2. Να δηµιουργήσει προγράµµατα στήριξης και επιχορήγησης (απορροφώντας ευρωπαϊκά κονδύλια) της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.

3. Να ενθαρρύνει και να επιχορηγήσει (απορροφώντας ευρωπαϊκά κονδύλια) εργοδότες ώστε να χαράξουν το δικό τους πρόγραµµα ένταξης και ποικιλοµορφίας.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

∆εν ξεχωρίζω κάποιο συγκεκριµένο άτοµο αλλά γενικά θαυµάζω τις γυναίκες που χρησιµοποιούν τη δύναµή τους ώστε να συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου και µιας πιο δίκαιης κοινωνίας.

*Συνέταιρος και Chief Inclusion & Diversity Officer στην PwC Κύπρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ