Η δημιουργία οικογένειας να μην αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο αλλά ως κίνητρο

Ως κίνητρο και όχι ως εμπόδιο να αντιμετωπίζεται η δημιουργία οικογένειας τονίζει η κ. Κλέλια Πηλακούτα Χριστοφόρου.

Της Κλέλιας Πηλακούτα Χριστοφόρου*

Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ να µην αντιµετωπίζεται ως εµπόδιο αλλά αντίθετα ως κίνητρο ανέλιξης και επαγγελµατικής προόδου επισηµαίνει η κ. Κλέλια Πηλακούτα Χριστοφόρου.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Η κυρίαρχη θέση του ενός φύλου, µέσα στον χρόνο, δεν είναι εύκολο να απαλειφθεί. Βέβαια, στις δυτικές κοινωνίες, η θέση της γυναίκας έχει ισχυροποιηθεί και σε κοινωνικούς και σε επαγγελµατικούς ρόλους, αποµένουν όµως ακόµα να γίνουν πολλά. Για παράδειγµα, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι πολύ περιορισµένο. Στερεότυπα και αναχρονιστικές αντιλήψεις εξακολουθούν να υφίστανται, προκαλώντας εµπόδια και φραγµούς. Όµως, όσο διευρύνονται οι ορίζοντες µόρφωσης, γνώσης και εργασίας, τόσο περισσότερο θα οδηγούµαστε σε µια σχέση ισορροπίας µεταξύ των δύο φύλων. ∆ύο φύλα που δεν πρέπει να είναι αντίπαλα αλλά ισότιµα και να λειτουργούν συµπληρωµατικά το ένα προς το άλλο.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Τόσο διεθνώς όσο και στην Κύπρο, αυξάνεται ο αριθµός των επιχειρήσεων που µεριµνούν για ίσα δικαιώµατα των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο και για ίσες ευκαιρίες ανέλιξης. Να αναφέρω εδώ πως στον Όµιλο Πηλακούτα εφαρµόζουµε πολιτικές µηδενικών διακρίσεων και ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζοµένους µας. Σε µια ευρύτερη θεώρηση των πραγµάτων, πάντως, υπάρχουν τοµείς δραστηριοτήτων, όπως η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, η ψυχαγωγία και ο τουρισµός, όπου οι γυναίκες αµείβονται λιγότερο από άντρες συναδέλφους τους, σύµφωνα και µε σχετικές έρευνες (Bureau of Labor Statistics).

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Είναι ακόµα εµφανή εµπόδια νοοτροπιών και παρωχηµένων αντιλήψεων, που θέλουν τη γυναίκα σε δεύτερους ρόλους. Ο λόγος για αυτό είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που αµφισβητούνται το ταλέντο, η γνώση, η εξειδίκευση και η ικανότητα λήψης αποφάσεων. Ταυτόχρονα, εµπόδια προκύπτουν µέσα από τη δίµορφη σχέση «γυναίκα επαγγελµατίας - µητέρα και σύζυγος», σε ό,τι αφορά τον χρόνο και την ενέργεια που πρέπει να αφιερώνει µεταξύ της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής. Η επίτευξη ισορροπίας είναι µια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική άσκηση.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Πρώτα απ’ όλα να έχει πίστη στον εαυτό της και στις ικανότητές της. Να βρίσκει δύναµη να παλεύει µε τις προκαταλήψεις και να µη θεωρεί τίποτα δεδοµένο. Να προσπαθεί σκληρά και να είναι αφοσιωµένη στην ποιότητα της δουλειάς της. Τέλος, η δηµιουργία οικογένειας να µην αντιµετωπίζεται ως εµπόδιο αλλά αντίθετα ως κίνητρο ανέλιξης και επαγγελµατικής προόδου.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν υπάρξει κάποια θετικά αποτελέσµατα. Όµως πρέπει να γίνουν κι άλλες ενέργειες και να θεσπιστούν πολιτικές που να δυναµώνουν τη θέση της γυναίκας ως µητέρας και εργαζόµενης. Για παράδειγµα, η άδεια µητρότητας, παρά την αύξηση, υπολείπεται της ανάγκης. Χρειάζονται επίσης ολοήµερα σχολεία µε εύρος προγραµµάτων προς τους µαθητές, ώστε να υποστηριχθούν οι οικογένειες που έχουν δύο εργαζόµενους γονείς. Και κάτι ακόµα: περισσότερα κυβερνητικά βρεφοκοµεία θα δώσουν µεγάλη ανάσα στα νεαρά ζευγάρια που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Την Iris Apfel. Γεννηµένη πριν από 100 χρόνια στη Νέα Υόρκη, µετά τις σπουδές Τέχνης και την επιτυχηµένη επιχειρηµατική της πορεία στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, εργάζεται εδώ και τρία χρόνια ως µοντέλο. Μια δυναµική γυναίκα, πρόσφατα και συγγραφέας, που καταξιώθηκε διεθνώς για το ξεχωριστό στιλ ρούχων και κοσµηµάτων που έχει σχεδιάσει και η οποία εξακολουθεί να διαθέτει αστείρευτη ενέργεια, δηµιουργικότητα και πάθος για τη ζωή.

*Head of Business Development του Οµίλου Πηλακούτα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ