NetInfo: Διασφαλίζουμε την ίση μεταχείριση

Με την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας», η NETinfo επιβραβεύθηκε για τις πολιτικές που εφαρμόζει.

«Η ισότητα των φύλων αποτελεί ευθύνη όλων προς την κοινωνία και η ενίσχυση καλών πρακτικών και πολιτικών στον χώρο εργασίας συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή», τονίζει σε συνέντευξη που παραχωρεί στο περιοδικό Economy Today η Human Resources Manager της NETinfo, Ελευθερία Χρίστου.

Μιλώντας μας για την πιστοποίηση της NETinfo ως «Εργοδότη Ισότητας», η κ. Χρίστου υπογραμμίζει πως «η NETinfo αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί τον πυλώνα της επιτυχίας της» και εξηγεί ποιες πολιτικές εφαρμόζονται στην εταιρεία για τήρηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει για ίση μεταχείριση των φύλων.

Ποιες πιστοποιήσεις έχετε λάβει ως εργοδότης ισότητας και εφαρμογής καλών πρακτικών;

Η NETinfo έχει πρόσφατα εξασφαλίσει την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας» από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ, προηγουμένως, την πιστοποίηση για την «Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον».

Τι σας ώθησε να εντάξετε στη στρατηγική σας μέτρα υπέρ της ισότητας των δύο φύλων; Ποιο ήταν το έναυσμα;

Η NETinfo αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί τον πυλώνα της επιτυχίας της. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη του προσωπικού σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και να έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τους στόχους τους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η εφαρμογή καλών πρακτικών προωθεί την ευημερία των εργαζομένων, ενισχύει την επαγγελματική τους ανάπτυξη και ταυτόχρονα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Κατ’ επέκταση, εφαρμόζοντας τέτοιες πολιτικές και πρακτικές, επηρεάζονται θετικά όχι μόνο το προσωπικό της εταιρείας, αλλά και οι συνεργάτες, οι πελάτες και η κοινωνία μας.

Με ποιο τρόπο προωθείτε και εφαρμόζετε την ισότητα των δύο φύλων στο εργασιακό σας περιβάλλον;

Η εταιρική κουλτούρα, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες πολιτικές και διαδικασίες, διασφαλίζει την ίση μεταχείριση φύλων σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση υποψηφίων και την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική ανέλιξη, στις αποδοχές και στα ωφελήματα. Για παράδειγμα, η διαδικασία πρόσληψης δεν απευθύνεται έμμεσα ή άμεσα σε υποψήφιους συγκεκριμένου φύλου και περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Πρόσθετα, προσφέρονται εκπαιδεύσεις και διευκολύνσεις σε όλο το προσωπικό, με στόχο την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων, καθώς και τη διατήρηση και βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η NETinfo και οι εκπρόσωποί της έχουν κοινοποιήσει τη δέσμευσή τους για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για απουσία οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης στη βάση του φύλου, σε όλο το φάσμα της εργασιακής σχέσης.

Πόσες γυναίκες εργάζονται στην επιχείρησή σας (σε σύγκριση με τους άνδρες) και πόσες από αυτές έχουν ανελιχθεί επαγγελματικά;

Οι γυναίκες κατέχουν το 43% του συνολικού εργατικού δυναμικού της NETinfo και το 42% των διευθυντικών θέσεων. Η ανέλιξη στον οργανισμό βασίζεται σε ένα δομημένο Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, που εμπεριέχει αντικειμενικά και ουδέτερα προς το φύλο κριτήρια αξιολόγησης. Η ανέλιξη και η αμοιβή του προσωπικού καθορίζονται στη βάση συγκεκριμένης κλίμακας, η οποία διασφαλίζει την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών που κατέχουν την ίδια θέση και υπευθυνότητα και που πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις της θέσης.

Με ποιους τρόπους βοηθάτε και στηρίζετε το προσωπικό σας για εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή;

Η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί σημαντικό μέλημα του οργανισμού. Στόχος μας είναι η ενίσχυση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος εργασίας που να συμφιλιώνει την επαγγελματική με την προσωπική ζωή, παρέχοντας κατανόηση, στήριξη και απαιτούμενες διευκολύνσεις στο προσωπικό, όπως τη δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου εργασίας και τηλεργασίας. Πρόσθετα, παραχωρείται επιπλέον άδεια με πλήρεις απολαβές για πατρότητα και οικογενειακούς σκοπούς, καθώς και δώρο τοκετού σε νέους γονείς, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις για τα παιδιά του προσωπικού ή/και μέλη της οικογένειάς τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ποιο είναι το δικό σας μήνυμα;

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μάς υπενθυμίζει πως είναι χρέος μας η συνεχής προσπάθεια για καταπολέμηση κάθε μορφής ανισότητας, εκμετάλλευσης και διάκρισης εις βάρος των γυναικών. Η ισότητα των φύλων αποτελεί ευθύνη όλων προς την κοινωνία και η ενίσχυση καλών πρακτικών και πολιτικών στον χώρο εργασίας συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23, 2108, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 753636

Email: info@netinfo.eu

Website: www.netinfo.eu

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ