ΚΤΚ: Έκλεισαν πάνω από 125 χιλιάδες λογαριασμοί σε πέντε χρόνια

Η Κεντρική Τράπεζα λέει πως εξετάζει τις ενδεχόμενες παραβάσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, στο βαθμό που αυτές αφορούν τα  πιστωτικά ιδρύματα

Η Κεντρική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της στον απόηχο των αποκαλύψεων του διεθνούς δημοσιεύματος “Cyprus Confidential" αναφέρει ότι εξετάζει «και τις ενδεχόμενες παραβάσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, στο βαθμό που αυτές αφορούν τα  πιστωτικά ιδρύματα», απαιτώντας εκ νέου από τα τραπεζικά ιδρύματα να εφαρμόζουν τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο.

Παράλληλα, η ΚΤΚ καταγράφει το τεράστιο έργο που έγινε από το τέλος του 2018 στο πλαίσιο στοχευμένων εποπτικών της δράσεων, υπογραμμίζοντας ότι «από τα τέλη του 2018 μέχρι σήμερα τα πιστωτικά ιδρύματα τερμάτισαν επιχειρηματικές σχέσεις με συνολικά 42.728 εταιρείες-κέλυφος και έκλεισαν 125.782 τραπεζικούς λογαριασμούς».

Υπενθυμίζει ακόμη ότι προκειμένου να αξιολογεί το επίπεδο συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ΚΤΚ πραγματοποιεί εις βάθος επιτόπιους ελέγχους, έκτακτους ελέγχους, και εφαρμόζει συνεχή εξ αποστάσεως παρακολούθηση.

«Σ’ αυτό το πλαίσιο, και πέραν των ελέγχων που αναφέρονται πιο πάνω, η ΚΤΚ εξετάζει πλέον και τις ενδεχόμενες παραβάσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, στο βαθμό που αυτές αφορούν τα  πιστωτικά ιδρύματα», αναφέρεται.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ακόμη ότι το προσωπικό της ΚΤΚ στο αρμόδιο τμήμα έχει αυξηθεί κατά 50% μέχρι το 2022 και ότι από το 2015, ως αποτέλεσμα των εποπτικών της ελέγχων για σκοπούς πρόληψης της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η ΚΤΚ επέβαλε ποινές προστίμου σε 13 περιπτώσεις.

Αναφέρεται επίσης ότι στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για την περαιτέρω ενίσχυση του επιπέδου συμμόρφωσης των εποπτευόμενων ιδρυμάτων με το καθεστώς των κυρώσεων, η ΚΤΚ συνεργάστηκε το 2023 με έγκριτη εταιρεία παροχής λύσεων για τη διεξαγωγή ελέγχων με σκοπό την αξιολόγηση των συστημάτων που εφαρμόζουν τα εποπτευόμενα ιδρύματα για την εφαρμογή των κυρώσεων και την παρακολούθηση των συναλλαγών, μια διαδικασία η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος στο πλαίσιο της 5ου γύρου αξιολόγησης της MONEYVAL, η οποία διενεργήθηκε βάσει της αξιόπιστης μεθοδολογίας FATF από ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων, αποτυπώθηκαν τα μέτρα που έλαβε η Κύπρος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας τα τελευταία χρόνια και εκφράστηκε τόσο προφορικά όσο και γραπτώς την ιδιαίτερη σημασία του έργου που επιτελείται στην ΚΤΚ όσον αφορά τα τραπεζικά ιδρύματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Πετρίδης: «Βλέπει» σκοπιμότητες πίσω από Cyprus Confidential - Οι 5 λόγοι (Βίντεο)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ