Ισχυρή γυναίκα αυτή που έχει τη ζωή στα χέρια της

Αυτή που έχει τη ζωή στα χέρια της χαρακτηρίζει ως ισχυρή γυναίκα η Δάφνη Πίττα-Διογένους.

Της ∆άφνης Πίττα-∆ιογένους*

ΙΣΧΥΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ για την κ. ∆άφνη Πίττα-∆ιογένους είναι αυτή που έχει τη ζωή της στα χέρια της, ισορροπώντας τις ανάγκες της εργασίας και της προσωπικής ζωής και οικογένειας, ενώ εξίσου σηµαντικό, όπως επισηµαίνει, είναι «να µη συµβιβάζεται και να διεκδικεί τη θέση της στον χώρο εργασίας αποκλειστικά µε βάση την κατάρτιση, τις γνώσεις και τις δεξιότητές της».

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Προσωπικά θεωρώ πως έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος, αλλά για να εξαλειφθούν νοοτροπίες, στερεότυπα και αντιλήψεις αιώνων χρειάζεται σίγουρα πολύς χρόνος και αλλαγή γενιάς. Αλλά και από την πλευρά µας, των γυναικών, να χτιστεί η δύναµη και η αυτοπεποίθηση να διεκδικούµε την ισότιµη συµµετοχή και µεταχείριση µε περισσότερο σθένος και αξιώσεις.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Στις πλείστες ιδιωτικές επιχειρήσεις που γνωρίζω, και σίγουρα στη δική µας, υπάρχει η ισότητα αυτή και το µόνο που µετρά για την ανέλιξη κάποιου είναι τα προσόντα και οι ικανότητες και όχι το φύλο. Το 60% των εργαζοµένων στην εταιρεία µας είναι γυναίκες και πολλές από αυτές κατέχουν διευθυντικές ή άλλες θέσεις ευθύνης.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Η µεσογειακή αντίληψη για τις ευθύνες µιας γυναίκας στην οικογένεια, το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών, που συνήθως συµπίπτουν µε τα παραγωγικά και δηµιουργικά πρώτα χρόνια µιας καριέρας. Αυτό το καθιστά και πιο δύσκολο για µια γυναίκα να αντεπεξέλθει, αλλά είναι συχνά και εµπόδιο στο µυαλό κάποιων εργοδοτών, όταν για την ίδια θέση έχουν επιλογή µεταξύ άνδρα και γυναίκας. Βέβαια αλλάζει και αυτό µε µέτρα όπως η άδεια πατρότητας.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Οι εταιρείες στις οποίες θα επιλέξει να δουλέψει να είναι τεκµηριωµένα εργοδότες ίσων ευκαιριών. Να µη συµβιβάζεται και να διεκδικεί τη θέση της στον χώρο εργασίας αποκλειστικά µε βάση την κατάρτιση, τις γνώσεις και τις δεξιότητές της. Να επιδιώκει την οικονοµική ανεξαρτησία.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Τα µέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γενικά, αλλά ένα πράγµα που λείπει, πιστεύω, είναι οι δοµές ηµερήσιας φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, ενώ και τα ωράρια των σχολείων δυσχεραίνουν το ηµερήσιο πρόγραµµα των εργαζοµένων.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Ισχυρή γυναίκα για µένα είναι αυτή που έχει τη ζωή της στα χέρια της, ισορροπώντας τις ανάγκες της εργασίας και της προσωπικής ζωής και οικογένειας. Θαυµάζω και εκτιµώ όλες τις γυναίκες που το καταφέρνουν, ανεξάρτητα από το σε ποια εργασιακή θέση βρίσκονται.

*Chief Operations Officer Medochemie

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ