Θέση εργασίας: Ζητείται διανομέας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους.

Ο Όμιλος Εταιρειών ΚΡΟΝΟΣ, ζητά να εργοδοτήσει Διανομέα με έδρα τη Λευκωσία για νυχτερινή βάρδια.

Ο διανομές θα εξυπηρετεί ολόκληρη την Κύπρο. 
 
Καθήκοντα:

 • Φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων
 • Προετοιμασία πακέτων για διανομή
 • Τακτοποίηση και οργάνωση χώρου εργασίας
 • Παράδοση πακέτων/ προϊόντων
 • Το άτομο

Ο Διανομέας αναμένεται να είναι:

 • Κάτοχος Άδειας Οδήγησης
 • Καλή γνώση του οδικού δικτύου θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώστης της Ελληνικής γλώσσας
 • Υπεύθυνο, τίμιο και ακέραιο άτομο
 • Ευχάριστη Προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR@kronospublic.com ή στο φαξ 22-323942 αναγράφοντας: “Διανομείς – anergosjobs.com”