Αυξήθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι τον Δεκέμβριο

Αύξηση σημείωσαν τους τελευταίους 12 μήνες οι εργαζόμενοι στην δημόσια υπηρεσία.

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2020 αυξήθηκε κατά 255 άτομα (0,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε τα 52.695 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 968 άτομα (-3,5%), από 27.849 σε 26.881 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.403 άτομα (8,7%) φθάνοντας τις 17.556 σε σχέση με 16.153 άτομα τον Δεκέμβριο του 2019.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,6%) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,3%) ενώ στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας παρατηρείται μείωση (-0,9%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (-3,9%). Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (20,0%).

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (0,9%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,3%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,1%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,2%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,1%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,5%) ενώ καταγράφεται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,4%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας  (-0,1%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ