Αρχίζει σήμερα 19/4 το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της Τράπεζας Κύπρου

Το πρόγραμμα συνολικής αξίας €25 εκατομμυρίων, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Μαρτίου του 2025

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι αρχίζει σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της τράπεζας συνολικής αξίας €25 εκατομμυρίων, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Μαρτίου του 2025.

Το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών εφαρμόζεται για πρώτη φορά και είναι επιπρόσθετο του μερίσματος €0,25 σεντ ανά μετοχή που ανακοίνωσε η τράπεζα ότι θα κατανείμει στους μετόχους της.

«Το Πρόγραμμα αφορά την επαναγορά συνήθων μετοχών από την Εταιρία (οι ‘Μετοχές’) με το συνολικό ποσό να ανέρχεται μέχρι €25 εκατ. Σκοπός του Προγράμματος είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και επομένως οι Μετοχές που θα αγοραστούν στα πλαίσια του Προγράμματος θα ακυρωθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση», ανακοίνωσε η τράπεζα.

Όπως αναφέρεται, η τράπεζα έχει συνάψει συμφωνίες μη διακριτικής ευχέρειας με τους Numis Securities Limited (που διαπραγματεύονται ως ‘Deutsche Numis') και τον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (‘CISCO’) που ενεργούν από κοινού ως κύριοι ανάδοχοι (‘Joint Lead  managers’) για τη διεξαγωγή του Προγράμματος, για την επαναγορά των Μετοχών για λογαριασμό της Εταιρίας, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Προγράμματος, ανεξάρτητα από την Εταιρία, σύμφωνα με ορισμένες προκαθορισμένες παραμέτρους.

“Η επαναγορά Μετοχών θα πραγματοποιηθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (‘ΧΑΚ’), και μετέπειτα οι μετοχές θα ακυρωθούν», αναφέρεται.

Σύμφωνα με την τράπεζα, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει σήμερα, 19 Απριλίου 2024, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Μαρτίου 2025, και υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς, στη συνεχή αξιολόγηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Εταιρίας και σε δικαιώματα πρόωρης λήξης συνήθη για συναλλαγές αυτής της φύσεως.

Υπενθυμίζεται ότι το εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 15 Μαρτίου 2024, με τη σχετική έγκριση να παραμένει σε ισχύ για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 14 Μαρτίου 2025, με το ανώτατο όριο επαναγοράς ιδίων μετοχών ανέρχεται μέχρι το 1,6% του συνόλου των υφιστάμενων Μετοχών (δηλαδή μέχρι 7.343.249 μετοχές).

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Καμπάνα» €360,000 σε επενδυτική εταιρεία για σωρεία παραβιάσεων από ΕΚΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ